top of page

Druhý svazek edice původně rukopisných sešitů legendární osobnosti českého kulturního života obsahuje Čtvrtý (19. 4. 1965 − 23. 1. 1968) a Pátý zápisník (30. 1. 1968 – 13. 6. 1969), doplněné o samostatný oddíl zápisů na samostatných listech pravděpodobně z let 1964–1969. Jiří Němec psal tento intelektuální deník soustavně více než patnáct let, od srpna 1961 – vyzván tehdy Vladimírem Holanem – do roku 1978. 

 

Uspořádal, k vydání připravil, ediční poznámku napsal a ediční aparát sestavil Robert Krumphanzl.

 

(Záznamy z let 1961–1964 vyšly ve svazku Zápisníky I.) Zaznamenával aktivity, jichž byl účastníkem, i svou četbu, nad obojím pak v zápisnících vedl vlastní reflexe. Zápisníky jsou svědectvím o vnitřním nasazení jejich autora i vnějších zápasech, na kterých se podílel a jejichž středem bylo úsilí o svobodný život v podmínkách tehdejší komunisty ovládané společnosti, o „otevírání oken do Evropy“. 

 

Čtyři roky od počátku jara 1965 do konce jara 1969 tvoří v životě Jiřího Němce a lidí, s nimiž spojil svou činnost, období několika významných ofenzivních rozběhů a jejich zvratů.

 

Zápisníky například vyjevují, že redaktoři časopisu Tvář se v roce 1965, kdy se schylovalo k zákazu periodika a na jehož sklonku byl také uskutečněn, nezaměřili k jeho pasivní obraně a obhajobě, nýbrž spolupráci soustředěně rozvíjeli, při vědomí účinnosti svého jednání.

 

Jiří Němec „od počátku 60. let cílevědomě a promyšleně usiloval o obnovu života a působení katolické církve“ (Vojtěch Novotný). Důležité svědectví nynější svazek podává o snahách uvést do života v tehdejším Československu výsledky 2. vatikánského koncilu (1962–1965) a s ním souvisejících živých proudů západního křesťanství. Umožňuje sledovat, jak propojené byly okruhy, v nichž se Jiří Němec pohyboval, a jaká témata je spojovala, i to, jak se dialog původně zahájený uvnitř církví a mezi křesťany různých vyznání rozšířil o diskuse s ateisty, v nichž se vhodnými partnery křesťanů stali myslitelé hlásící se k různým, z hlediska komunistické totalitní moci neortodoxním podobám marxismu.

 

Zápisníky II dále zachycují období let 1967–1968, které vyústilo v pokus o úplnou obnovu demokratického života v Československu, avšak bylo násilně přerušeno okupací sovětských vojsk v srpnu 1968 a postupně s pomocí místních zrádců potlačeno. Posrpnová doba je v nich zachycena především jako naléhavé hledání východiska ze situace, která se právem jeví jako bezvýchodná, neboť otevřený duchovní boj, tak jak byl dosud s úspěchy veden a jehož cíl se mohl zdát nedlouho předtím nadosah, se přítomností zbraní okupační moci jevil jako nereálný, a bylo třeba přejít do defenzivního postavení. V neposlední řadě pak tyto Zápisníky ze šedesátých let představují pramen k poznání toho, jak se vytvářely a vyvíjely strategie zápasu o svobodný život v Československu, jejž vedl Jiří Němec a lidé v jeho okolí, a zejména pak k poznání Němcových postojů, stejně jako pozic dalších soudobých filosofů a teologů, s nimiž debatoval nebo jejichž díla četl a kriticky reflektoval.

 

Spisy Jiřího Němce 

Řada A

1. Jiří Němec: Profily I (literatura, film, výtvarné umění)

2. Jiří Němec: Profily II (filosofie, teologie, náboženství, společnost)

3. Jiří Němec: Profily III (přednášky, debaty, polemiky)

4. Jiří Němec: Zápisníky I (1960–1964)

5. Jiří Němec: Zápisníky II (1965–1969)

6. Jiří Němec: Zápisníky III (1972–1978, 1985–1987)

7. Jiří Němec: [Rozhovory, zdravice, vzpomínky]

8. Jiří Němec – Martin Hybler: Únos Európy

9. Jiří Němec: Dopisy z Ruzyně [a další korespondence]

10. Jiří Němec: [Psychologica – foniatrica] (Základy McDougallovy sociální psychologie jako příspěvek k psychologii osobnosti; Problematika hlasu u dětské spastické dysfonie s hlediska klinické psychologie; a ostatní práce)

 

Ohlasy

■ Míková, Kamila: Svědectví o svobodě myšlení Literární bašta Dobré češtiny 23. 9. 2020 ■ Bartoň, David: Němcovy zápisníky Babylon č. 3/2020, 5. 10., s. 3 ■ Zizler, Jiří: Nepřestat diskutovat, Tvar č. 1, 2022, s. 20. ■

Jiří Němec – Zápisníky II (1965–1969)

SKU: 9788074742378
424,00 Kč Běžná cena
360,00 KčCena po slevě
 • Formát

  145 x 190 mm

 • Rozsah

  400 stran

 • Vazba

  Brožovaná

 • ISBN

  978-80-7474-237-8

 • Rok vydání

  2020

 • Vydání

  1.

 • Ukázka

 • Obsah

Také doporučujeme