top of page

Z dějin česko-německo-rakouských literárních vztahů od Bílé hory do napoleonských válek

 

Dějiny česko-německo-rakouských, resp. rakousko-německo-českých (či snad německo-rakousko-českých?) slovesných vztahů na sebe poutaly odjakživa značnou pozornost. A právem. Geografická blízkost obou jazyků těchto tří kultur přispívala k neobyčejně plodné výměně ve všech oblastech kulturního a společenského života, tedy i v literatuře, resp. šířeji pojaté slovesnosti. Ovšem ne vždy bez sporů a konfliktů.

Kniha se po úvodní přehledové komparaci pokouší demonstrovat na čtyřech sondách některé kontakty a souvislosti mezi českou, německou a německorakouskou slovesností v období datovaném zhruba mezi bitvou na Bílé hoře a napoleonskými válkami. Předložené sondy usilují o analýzu několika reprezentativních literárních typů a také jiného, primárně neslovesného projevu duchovní kultury, kterým je institucionalizovaná univerzitní výuka češtiny. Pro časovou názornost byla zvolena dvě témata čerpající primárně z materiálu do roku 1750, další dvě se týkají období následujícího; jejich časová prostupnost je nicméně pochopitelná, přirozená a autorem koneckonců zamýšlená.

 

Videorozhovor Vladimíra Sůvy z Deníku KNIHY s Václavem Petrbokem o knize Stýkání, nebo potýkání  (8. 3. 2012).

 

Václav Petrbok (1972), absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, v současné době vědecký pracovník Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., a externí vyučující na FF UK, se zabývá se českou a německojazyčnou literaturou „dlouhého“ 19. století, dějinami české a německojazyčné literární bohemistiky a germanistiky a literární lexikografií. Těmto tématům věnoval řadu studií, edic a encyklopedických hesel. Je spoluvydavatelem několika sborníků z plzeňských sympozií o kultuře českých zemí v 19. století a ediční řady Intellektuelles Prag im 19. und 20. Jahrhundert (nakladatelství Böhlau); edičně připravil mj. díla J. Mühlbergera, F. Palackého, A. Sticha a J. Urzidila. Připravuje nyní rozsáhlejší práci o česko-německé dvojjazyčnosti jako literárním fenoménu v „dlouhém“ 19. století, která vznikala během výzkumného pobytu na Eberhardt-Karls-Universität Tübingen, podporovaném Nadací Alexandera von Humboldt.

 

Na stránkách Triády lze číst jeho stati Poslední českoněmecký národopisec Georg Richard Schroubek, Učitel noblesy Franz Spina či Aktuální „Naše dvě otázky“ Huberta Gordona Schauera.

 

Ohlasy

Kasten, Tilman: Václav Petrbok, Stýkání, nebo potýkání? Z dějin česko-německo-rakouských literárních vztahů od Bílé hory do napoleonských válek [Berühren oder Streiten? Aus der Geschichte der tchechisch-deutch-österreichischen Literaturbeziehungen vom Weißen Berg bis zu den Napoleonischen Kriegen] (Delfín, 117), Praha: Triáda 2012, 262 S. Jahrbuch für deutsche und osteuropäische Volkskunde, Band 54/2013, s. 241 ■ Glanc, Tomáš: Česko-německé literární stýkání a potýkání – literární zápisník A2, roč. 9, 2013, č. 7, 27. 3. ■ Maroszová, Jana: Stýkání, nebo potýkání? Jeden pokus a čtyři sondy Václava Petrboka Česká literatura, roč. 63, 2015, č. 1, s. 87-94 ■

Václav Petrbok – Stýkání, nebo potýkání

SKU: 9788087256572
288,00 Kč Běžná cena
245,00 KčCena po slevě
 • Formát

  145 x 190 mm

 • Rozsah

  264 stran

 • Vazba

  Brožovaná

 • ISBN

  978-80-87256-57-2

 • Rok vydání

  2012

   

 • Vydání

  1.

 • Dostupné jako ekniha

 • Obsah

Také doporučujeme